NL | EN | FR
Publicaties - Video

Een impressie van de SmartCrusher 2.0 aan het werk.
De recente test runs zijn uitgevoerd op verschillende traditioneel voorgebroken betonpuin stromen.

De input bovenin de SC2 bij de getoonde video is traditioneel, voorgebroken betonpuin met Noors graniet 4-30 mm van hoge betonkwaliteit. Dus een input zonder brekerzand!! Als eerder genoemd, is de gevonden capaciteit ca 40 ton per uur


Volledige bevrijding van betonpuin 4-30 mm met Noors graniet.

Nogmaals met normaal constructie betonpuin.
De output (in de bovenstaand video) laat duidelijk zien dat de SC2 het hoekige Noors graniet volledig bevrijdt en enorm veel zand met cement vrijmaakt.


Animatie 01 - Kaakbeweging - met 0 graden fasedraaiing boven assen tov onder assen.

Animatie 02 - Kaakbeweging - met 90 graden fasedraaiing boven assen tov onder assen.

Animatie 03 - Obstipator (de onderste klep) instelmogelijkheden

Animatie 04 - Kaakverplaatsing om de SlimBreker kracht in te stellen
De bovenstaande animaties tonen een simulatie van het SmartCrusher principe.(SC = Leeg). De twee actieve kaken kunnen zowel in fase (parallel) als uit fase worden gesteld. Voor optimalisatie van het SmartCrusher proces zijn de kaken dichter en verder uit elkaar te stellen. Om de SmartCrusher goed gevuld en regelbaar te houden zit er onder de 2 active kaken een regelklep (d Obstipator)


Bouw: Het sluiten van de waardeketen

Meerdere Microwaveovens als Gridleveler

De bouw van de SmartCrusher SC1 in 2017

Hoe het begon in 2014
Publicaties - Artikelen
Op bladzijde 7 - tabel 1 is onder nummer 8 de SlimBreker vermeld. Op bladzijde 21 - tabel 3 staat dat met SlimBreken een Reductiepotentieel van 1.440 kton/jaar CO2 en reductiekosten van minus 101,- per ton CO2 mogelijk zijn.

Bovengenoemde enorme reductie is alleen mogelijk als het uit betonpuin met SlimBreken vrijgemaakte cementhydraat in nieuw Calcium sulpho-aluminaat (nr 3) cement wordt verwerkt. Zonder uit SlimBreken vrijgemaakte grondstoffen, maar geproduceerd uit nieuwe mergel, scoort Calcium sulpho-aluminaat cementen (nr 3) slechts een reductie van 600Kton/jaar (versus 1440kton/jaar met SlimBreken).

In het voorliggende rapport wordt uitgegaan dat al het cement in betonpuin is uitgereageerd (gehydrateerd) wat bewezen niet zo is. Als deze wel meegewogen was zouden zowel de economische als ook de ecologische voordelen weleens dubbel zoveel zijn geweest.

Ook zullen de CO2 reductiekosten met 101,- per ton toenemen! Waarschijnlijk is onder invloed van de "traditionele marktpartijen" deze winnende combinatie volledig uit de latere CE Delft rapportage geschreven.

Deze TU Delft rapportage beschrijft voornamelijk de economische verschillen tussen C2CA van TU Delft en de SlimBreker techniek van SmartCrusher BV. Op blz 29 zijn deze verschillen direct inzichtelijk gemaakt.

De gerapporteerde tijdtabel (tot 2050) is nagenoeg volledig ingegeven door C2CA. De prognose is dat de SmartCrusher in 2016 operationeel is in te zetten en autonoom mogelijk is in 2019.

Nederlandstalige samenvatting

Deze BETONIEK laat in figuur 4 op bladzijde 4 mooi zien hoeveel ongebruikt cement uit betonpuin is vrij te maken.

Was het betonpuin toentertijd aangemaakt met een portland cement A en een water/cement factor wcf 0,4 dan is de hydratatiegraad maximaal 60%. Ofwel, er kan door SlimBreken minimaal 40% nieuw cement uit dat betonpuin worden bevrijd.

Deze BETONIEK gaat onder andere over de grote hoeveelheid betonpuin die reeds vrijkomt en nog zal vrijkomen (11 miljoen ton in 2003 en verwacht 22 miljoen ton in 2020). De SlimBreker techniek was toentertijd nog in ontwikkeling.
Als we in de winkel een product kopen, dan gaan we ervan uit dat die prijs 'klopt'. Maar meestal betalen we niet de werkelijke prijs. Hoe werkt dat? En wat is de werkelijke prijs? Een korte video door duurzaambedrijfsleven.nl.
Overige publicaties
TV Uitzending - De vervuiler profiteert - NOS - 28 februari 2017 Sterke antiklimaat lobby wint: De vervuiler profiteert!
Maart 2017 De enorm vervuilende cementindustrie krijgt nog steeds gratis CO2 rechten. In de uitzending van het NOS journaal op 28 februari 2017 is dit nader toegelicht.

In december 2016 publiceerde het NRC reeds een artikel over dit onderwerp: Cementindustrie verdient miljarden aan falend emissie systeem.

Wat is de relatie tussen CO2 en de temperatuur op aarde? Weerman Peter Kuipers Munneke (NOS) legt het uit.

Winnaar circulaire economie Smart City Event R'dam. Winnaar circulaire economie Smart City Event R'dam.
Juni 2016 Een succesvolle pitch tijdens het Smart City Event. Stukje (her)beleven? Bekijk de aftermovie van het event
SmartCrusher BV | Missie | Beton en Milieu | Daarom SlimBrekers | Nieuws | Publicaties
Privacy Policy - Disclaimer